Shri Shirdi Saibaba Temple of Rockies

Shri Dwarkamai Sai Palkhi Utsav Denver - June 10 2012